12 spôsobov, ako sa vrátiť v roku 2021 - dobrovoľníctvom — 2022

2020 bol strašne ťažký. Ale napriek všetkým otrasom a obavám existovali vrecká nádeje. Podľa výskumu uskutočneného v Máj tohto roku „Každý piaty dospelý človek z Veľkej Británie (19%) dobrovoľne využil svoj čas na komunitné aktivity od začiatku blokovania 23. marca. S pribúdajúcim rokom sa táto túžba pomáhať nezmenšuje - nedávny výskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Národný trust pre mimoriadne situácie zistil, že takmer pätina (14%) z 18 až 24-ročných plánuje dobrovoľníčiť tieto Vianoce-čo je nárast o 5% z 9%, ktorí minulý rok dobrovoľne venovali čas iným. Nájdenie spôsobov, ako vrátiť, aj keď malých, môže byť záchranným lanom nielen pre tých, ktorým pomáhate, ale aj pre seba. Dobrovoľníctvo vám dáva pocit zmyslu, spája vás s vašou komunitou a pripomína vám, aké dobré môže byť ľudstvo. Ak teda hľadáte spôsoby, ako zlepšiť svoj rok 2021, nájdenie cesty k dobrovoľníctvu, aj keď najmenšej, by bolo dobrým začiatkom. Ak máte nápady, ako sa zapojiť, spýtali sme sa našich Facebooková skupina Money Diaries za ich odporúčania.