3 kroky na zobrazenie offline v aplikácii Facebook Messenger — 2022

V aplikácii Facebook Messenger budete môcť vidieť, či je niekto offline alebo online.Avšak stav aktivity osoby je potrebné povoliť.

Podobne ako v prípade WhatsApp máte možnosť deaktivovať stav svojej aktivity v aplikácii Facebook Messenger.Ak je stav aktivity osoby zakázaný, zostane vždy offline.

Inými slovami, vy nebude vedieť povedať či sú aktívni alebo nie.Ak sa chcete zobraziť offline v aplikácii Facebook Messenger, čítajte ďalej a zistite, ako na to.

  1. Ako sa zobraziť offline na Facebook Messengeri
  2. Môžete sa zobraziť offline v aplikácii Messenger, ale stále vidíte správy?
  3. Ako sa skryjem v aplikácii Facebook Messenger?

Ako sa zobraziť offline na Facebook Messengeri

Ak sa chcete zobraziť offline v aplikácii Facebook Messenger, najprv klepnite na svoj profilový obrázok.

Potom prejdite na Aktívny stav a vypnite možnosť Zobraziť, keď ste aktívni.

Po vypnutí možnosti Zobraziť, keď ste aktívny, váš aktívny stav sa už nebude zobrazovať.

Pred vypnutím možnosti Zobraziť, keď ste aktívny, vaši priatelia z Facebooku uvidia na vašom profilovom obrázku zelenú bodku.

Ak ste to vypli, zelená bodka už nebude viditeľný vo vašom profile.

Majte však na pamäti, že nebudete môcť vidieť ani stav aktivity svojich priateľov.

Ak chcete vidieť stav aktivity svojich priateľov, musíte povoliť možnosť Zobraziť, keď ste aktívny.

Ako už bolo povedané, nižšie je podrobný návod, ako sa môžete zobraziť offline v službe Facebook Messenger vypnutím svojho aktívneho stavu.

Krok 1: Klepnite na svoj profilový obrázok

Otvorte Facebook Messenger a klepnite na svoj profilový obrázok na hornom navigačnom paneli.

Prvým krokom je klepnúť na svoj profilový obrázok v aplikácii Messenger.

Začať s, otvorte aplikáciu Messenger na svojom mobilnom zariadení.

Messenger môžete používať aj na pracovnej ploche, no používateľské rozhranie bude trochu iné.

Snímky obrazovky v tejto príručke sú nasnímané na mobilnej verzii Messengera, nie na počítačovej verzii.

Preto je pri postupe podľa tohto sprievodcu lepšie používať aplikáciu Messenger a nie jej počítačovú verziu.

Po otvorení aplikácie Messenger sa dostanete do svojich rozhovorov.

Ďalšie, klepnite na svoj profilový obrázok na hornom navigačnom paneli.

Ak používate Messenger na pracovnej ploche, klepnite namiesto toho na tri bodky vedľa svojej profilovej fotky.

Tým sa otvorí navigačná ponuka s niekoľkými možnosťami.

Pokračujte ďalším krokom, kde sa dozviete, ako prejsť na nastavenie aktívneho stavu.

Krok 2: Klepnite na Aktívny stav

Klepnite na možnosť Aktívny stav.

V navigačnej ponuke uvidíte viacero možností vrátane tmavého režimu, prepnutia účtu, aktívneho stavu a ďalších.

Tmavý režim vám umožňuje prepnúť vzhľad aplikácie na tmavý motív.

Prepnúť účet vám umožňuje prepínať medzi účtami na Facebooku.

Nakoniec môžete zapnúť alebo vypnúť stav svojej aktivity prostredníctvom možnosti Aktívny stav.

Klepnite na možnosť Aktívny stav prejdite do nastavenia aktívneho stavu.

Táto možnosť vám umožní zobrazovať sa offline na Facebooku, ak ju zakážete.

Ak používate Messenger na pracovnej ploche , klepnutím na tri bodky sa otvorí iná navigačná ponuka.

V tejto navigačnej ponuke kliknutím na Predvoľby otvorte svoje predvoľby.

Potom klepnutím na Vypnúť aktívny stav prejdite na nastavenie aktívneho stavu.

Pokračujte posledným krokom a zistite, ako vypnúť aktívny stav, aby sa v Messengeri zobrazoval offline.

Krok 3: Vypnite možnosť Zobraziť, keď ste aktívni

Aktívny stav > Zobraziť, keď ste aktívni > Vypnúť.

Po klepnutí na možnosť Aktívny stav sa dostanete na nastavenie Aktívny stav.

V tomto nastavení uvidíte možnosť Zobraziť, keď ste aktívni.

Možnosť Zobraziť, keď ste aktívny je predvolene povolené.

Ak je táto možnosť povolená, vaši priatelia a kontakty budú môcť vidieť, kedy ste aktívni.

Na druhej strane, ak je táto možnosť zakázaná, vaši priatelia a kontakty neuvidia, kedy ste aktívni.

Vypnite možnosť Zobraziť, keď ste aktívny ťuknutím na vypínač.

Po klepnutí na prepínač sa zobrazí kontextová správa s potvrdením, či chcete vypnúť svoj Aktívny stav.

Klepnite na Vypnúť na vypnutie vášho Aktívneho stavu.

Po vypnutí aktívneho stavu sa budete svojim priateľom a kontaktom v aplikácii Facebook Messenger zobrazovať offline.

Nebudete však môcť vidieť aktívny stav svojich priateľov alebo kontaktov.

Toto nastavenie je podobné skrytiu vášho stavu Naposledy videný na WhatsApp.

Úspešne ste sa naučili, ako sa zobrazovať offline v aplikácii Facebook Messenger!

Môžete sa zobraziť offline v aplikácii Messenger, ale stále vidíte správy?

Áno, v Messengeri sa môžete zobraziť offline, no stále sa vám budú zobrazovať správy.

Zobrazí sa offline v Messengeri skryť svoj aktívny stav od svojich priateľov a kontaktov na Facebooku.

Inými slovami, nebudú môcť vidieť, že ste online.

Stále však budete môcť vidieť správy, ktoré vám ľudia posielajú.

Okrem toho budete môcť stále vidieť svoje existujúce rozhovory.