Mať dieťa vo veku 20 rokov, príbehy o narodení mladých matiek — 2022

Priemerný vek čerstvých matiek v USA neustále rastie od 70. rokov, keď bol tento počet iba 21,4, sa koncom 90. rokov zvýšil na 24,9 a v roku 2014 bol priemerný vek 26,3. Odborníci tvrdia, že tento trend je spôsobený predovšetkým poklesom tehotenstva dospievajúcich a čiastočne preto, že je to veľa profesionálnych a vzdelaných žien oneskorenie materstva . V dôsledku tohto posunu - a možno aj preto, že som osobne obklopený tak malým počtom mladých matiek - sa cítim odpojený od (stále značnej!) Časti žien, ktoré majú deti od začiatku alebo do polovice 20. rokov. Zaujímalo by ma: Ako sa rozhodli stať sa mamou (alebo ak to nebolo presne naplánované, ako im za deväť mesiacov prerástli do roly rodiča)? Zaobchádza sa s nimi ako s matkami rozdielne z dôvodu ich veku? Čo je to všetko Páči sa mi to ? Aby som sa hlbšie zaoberal tým, čo to znamená byť mladšou mamou, rozprával som sa so siedmimi matkami, ktoré mali deti 25. alebo pred 25. narodeninami, a dvoma, ktoré mali deti v 27. Niektoré z týchto žien mali neplánované tehotenstvo, zatiaľ čo iné ich vždy priťahovali k myšlienke byť mladou mamou. Čítajte ďalej a uvidíte, čo museli povedať.