Ako odpojiť Spotify od Discordu — 2022

Ak sa vo vašom profile zobrazuje stav Počúvanie Spotify, znamená to, že ste už predtým pripojili Spotify k Discord.Znamená to tiež, že máte aktivovala možnosť zobrazíte Spotify ako svoj stav.

Spotify sa zobrazí na mobilnej aj desktopovej verzii Discordu.Ak teda počúvate Spotify na pracovnej ploche, váš stav Discord ukáže, čo počúvate.

Podobne, ak počúvate Spotify na mobile, váš stav Discord zobrazí skladbu, ktorú počúvate.Za účelom zastaviť Discord z predvádzania čo počúvate na Spotify, musíte ho odpojiť.

V tejto príručke sa dozviete, ako odpojiť Spotify od Discordu v 3 jednoduchých krokoch.

  1. Ako odpojiť Spotify od Discordu
  2. Ako odstránite pripojenie na Discord?
  3. Vidíte svoj vlastný stav Spotify na Discorde?

Ako odpojiť Spotify od Discordu

Ak chcete odpojiť Spotify od Discord, musíte ho odpojiť od vašich pripojení.

Prípadne môžete vypnúť možnosť Zobraziť Spotify ako svoj stav, aby ste zabránili Discordu zobrazovať to, čo počúvate na Spotify ako váš stav.

Odpojenie Spotify od vašich pripojení sa zastaví Spotify sa nebude zobrazovať vo vašom profile a vo vašom stave.

Ak teda nechcete, aby sa Spotify zobrazovalo vo vašom profile a vo vašom stave, môžete ho odpojiť od svojich pripojení.

Na druhej strane, ak hľadáte dočasne zabrániť Aby sa Spotify nezobrazovalo ako váš stav, môžete namiesto toho vypnúť možnosť Zobraziť Spotify ako váš stav.

Vypnutím možnosti Zobraziť Spotify ako svojho stavu zabránite Discordu zobrazovať to, čo počúvate na Spotify ako váš stav.

Ak nechcete odpojiť Spotify od Discord, môžete vypnúť možnosť Zobraziť Spotify ako možnosť stavu.

V každom prípade nižšie je podrobný návod, ako môžete odpojiť Spotify od Discordu.

Krok 1: Prejdite na Používateľské nastavenia

Otvorte Discord na počítači/mobilnom zariadení > váš profil > Používateľské nastavenia.

Prvým krokom je prejsť do používateľských nastavení na Discord.

Začať s, otvorte Discord na počítači alebo na mobile.

Môžete použiť buď stolný počítač alebo mobilné zariadenie preto je nastavenie Pripojenia dostupné v oboch verziách Discordu.

Majte však na pamäti, že snímky obrazovky v tomto článku sú nasnímané na desktopovej verzii na Discord a nie na mobilnej verzii.

Ak teda používate Discord na mobilnom zariadení, používateľské rozhranie sa trochu líši od snímok obrazovky.

Po otvorení aplikácie Discord na pracovnej ploche prejdite do svojho profilu.

Váš profil nájdete v spodnej časti bočného panela servera.

Vo svojom profile uvidíte tri ikony – mikrofón, slúchadlá a ozubené koliesko.

Kliknite na ikonu ozubeného kolieska prejdite do používateľských nastavení.

Ak používate Discord na mobilnom zariadení, môžete prejsť do používateľských nastavení klepnutím na svoj profilový obrázok na spodnom navigačnom paneli.

Pokračujte ďalším krokom, kde sa dozviete, ako prejsť na nastavenie Pripojenia.

Krok 2: Prejdite na Pripojenia

Používateľské nastavenia > Pripojenia.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska (na počítačovej verzii Discordu) prejdete na nastavenia Môj účet.

V časti Používateľské nastavenia uvidíte viaceré karty —Môj účet, Ochrana osobných údajov a bezpečnosť, Autorizované aplikácie a Pripojenia.

Ak používate mobilnú verziu Discordu, namiesto toho uvidíte karty Účet, Ochrana osobných údajov a bezpečnosť, Pripojenia a Skenovanie QR kódu.

Môj účet vám umožňuje upraviť nastavenia účtu, ako je používateľské meno, e-mail a telefónne číslo.

Môžete zmeniť svoje bezpečnostné nastavenia priamych správ, predvolené nastavenia ochrany osobných údajov servera, kto si vás môže pridať ako priateľa a ďalšie informácie v časti Ochrana osobných údajov a bezpečnosť.

Autorizované aplikácie zobrazuje všetky aplikácie, ktoré ste autorizovali pomocou aplikácie Discord.

Nakoniec karta Pripojenia zobrazuje všetky vaše pripojenia Discord (napr. Spotify, Twitch).

Ak chcete zobraziť svoje spojenia, kliknite na kartu Pripojenia.

Pokračujte posledným krokom, kde sa dozviete, ako odpojiť Spotify od Discordu.

Krok 3: Kliknite na ikonu X

Pripojenia > Spotify > ikona X > Odpojiť.

Po kliknutí na kartu Pripojenia sa dostanete na stránku prepojení.

Na stránke pripojenia uvidíte všetky vaše aktívne pripojenia.

Ak ste napríklad prepojili Twitch s Discordom, uvidíte kartu Twitch.

Ak ste v minulosti prepojili Spotify s Discordom, zobrazí sa karta Spotify.

Na karte Spotify uvidíte dve možnosti – Zobraziť v profile a Zobraziť Spotify ako váš stav.

V hornej časti karty uvidíte ikonu X.

Ak chcete odpojiť Spotify, klepnite na ikonu X v hornej časti karty Spotify.

Potom kliknutím na tlačidlo Odpojiť potvrďte, že chcete odpojiť Spotify.

Po klepnutí na tlačidlo Odpojiť, Spotify bude odpojený z Discordu.

Ak chcete, aby sa Spotify nezobrazovalo ako váš stav, môžete namiesto toho zakázať možnosť Zobraziť Spotify ako váš stav.

Tieto kroky sú podobné desktopovej aj mobilnej verzii Discordu.

Gratulujeme, úspešne ste odpojili Spotify od Discordu!

Ako odstránite pripojenie na Discord?

Ak chcete odstrániť pripojenie na počítačovej verzii Discordu, musíte prejsť do používateľských nastavení.

Na ľavom bočnom paneli kliknite na Pripojenia, kliknite na ikonu X na pripojení, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na Odpojiť.

Ak chcete odstrániť pripojenie v mobilnej verzii Discordu, musíte najprv klepnúť na svoj profilový obrázok na spodnom navigačnom paneli.

Nakoniec klepnite na Pripojenia, potom kliknite na ikonu X na pripojení, ktoré chcete odstrániť, a klepnite na Odpojiť.