Prečo sa na Facebooku nezobrazuje tlačidlo Pridať priateľa? — 2022

Nezobrazuje sa tlačidlo Pridať priateľa v profile niekoho na Facebooku?Zaujíma vás, prečo tlačidlo Pridať priateľa zošedivie alebo zmizne niekedy?

Mnoho používateľov Facebooku sa už s týmto problémom stretlo, takže nie ste jediný, kto mu čelí.V tomto článku sa dozviete, prečo je tlačidlo Pridať priateľa nezobrazuje sa/chýba na Facebooku.

Dozviete sa tiež, ako opraviť tlačidlo a znova ho spustiť.  1. Prečo sa na Facebooku nezobrazuje tlačidlo Pridať priateľa?
  2. Ako opraviť tlačidlo Pridať priateľa na Facebooku
  3. Záver

Prečo sa na Facebooku nezobrazuje tlačidlo Pridať priateľa?

Tlačidlo Pridať priateľa sa na Facebooku nezobrazuje buď preto, že používateľ obmedzil svoje nastavenia ochrany osobných údajov, zamietol vašu žiadosť o priateľstvo alebo ju označil ako spam.

Facebook to svojim používateľom umožňuje ovládať ich nastavenia ochrany osobných údajov ako napríklad, kto môže vidieť vašu aktivitu a kto vás môže nájsť/kontaktovať.

Používatelia môžu tiež zmeniť svoje nastavenia žiadosti o priateľstvo v nastaveniach ochrany osobných údajov a zakázať cudzím ľuďom posielať vám žiadosť o priateľstvo.

Ďalej používatelia, ktorí zamietnuť vašu žiadosť o priateľstvo môžu zakázať tlačidlo vo svojom profile.

Podobne používatelia, ktorí označia vašu žiadosť o priateľstvo ako spam, ju tiež zakážu.

Nižšie je uvedený zoznam všetkých dôvodov zmiznutia tlačidla žiadosti o priateľstvo a ich podrobnosti.

1. Používateľ obmedzil svoje nastavenia ochrany osobných údajov

Prvým dôvodom, prečo sa tlačidlo Pridať priateľa na Facebooku nezobrazuje, zmizlo alebo chýba, je to, že používateľ obmedzil svoje nastavenia súkromia.

V aplikácii/webovej stránke Facebooku môžu používatelia ovládať svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Jedno z nastavení ochrany osobných údajov je obmedziť kto vám môže posielať žiadosti o priateľstvo.

V nastavení sú dve možnosti – Všetci a Priatelia priateľov.

Ak toto nastavenie nastavíte na Všetci, ktokoľvek, kto má účet na Facebooku, si vás môže pridať ako priateľa.

Toto nastavenie je predvolene povolené.

Na druhej strane, ak ste zmenili nastavenie na Priatelia priateľov, na Facebooku si vás môžu pridať iba spoloční priatelia.

Inými slovami, iba ľudia, ktorí sú priateľov s jedným z vašich priateľov na Facebooku si vás môže pridať ako priateľa.

Používatelia, ktorí nie sú priateľmi žiadneho z vašich priateľov na Facebooku, si vás nemôžu pridať.

Tu je návod, ako môžete zmeniť kto vám môže posielať žiadosti o priateľstvo na Facebooku:

Prejdite do ponuky > nastavenia a súkromie > nastavenia > nastavenia ochrany osobných údajov > kto vám môže posielať žiadosti o priateľstvo > všetci/priatelia priateľov.

Ak teda niekto zmenil svoje nastavenie ochrany osobných údajov na priateľov priateľov, tlačidlo Pridať priateľa sa nezobrazí, pokiaľ nie ste priateľmi niektorého z priateľov danej osoby na Facebooku.

2. Vaša žiadosť o priateľstvo je zamietnutá

Ak ste niekomu poslali žiadosť o priateľstvo a popreli to , tlačidlo Pridať priateľa sa v ich profile nejaký čas nezobrazí.

Keď niekto zamietne vašu žiadosť o priateľstvo na Facebooku, nebudete na to upozornení.

Avšak existujú tri spôsoby zistiť, či je vaša žiadosť o priateľstvo zamietnutá:

  1. Tlačidlo je sivé a nedá sa kliknúť.
  2. Tlačidlo sa v ich profile nemusí vôbec zobraziť.
  3. Odoslaná žiadosť o priateľstvo sa zmení na Pridať priateľa.

Keď niekto zamietne vašu žiadosť o priateľstvo, možno ho nebudete môcť pridať hneď potom, pretože nastane obdobie na vychladnutie.

Obdobie vychladnutia sa používa na zabránenie spamerom v zneužívaní tlačidla Pridať priateľa.

Ako už bolo povedané, možno budete musieť počkaj nejaký čas než im budete môcť znova poslať žiadosť o priateľstvo.

Po niekoľkých dňoch alebo týždňoch čakania sa tlačidlo Odoslaná žiadosť o priateľstvo zmení na Pridať priateľa.

Vtedy môžete danej osobe znova poslať žiadosť o priateľstvo.

Ak osoba odmietne vašu žiadosť o priateľstvo ešte raz, nastáva obdobie na vychladnutie môže byť predĺžená.

3. Vašu žiadosť o priateľstvo označili ako spam

Nakoniec, ak niekto označil vašu žiadosť o priateľstvo ako spam , tlačidlo Pridať priateľa sa v ich profile nezobrazí.

Facebook dáva používateľom možnosť označiť žiadosti o priateľstvo ako spam.

Ak ste dostali žiadosť o priateľstvo na Facebooku, môžete ju potvrdiť alebo odstrániť.

Môžete sa tiež rozhodnúť označiť žiadosť o priateľstvo ako spam po jej odstránení.

Ak ste označili žiadosť o priateľstvo ako spam, daná osoba si vás nebude môcť pridať na Facebook na dlhú dobu.

Podľa viacerých zdrojov ten človek musí počkaj rok aby sme vám mohli znova poslať žiadosť o priateľstvo.

Tlačidlo je nevratné, takže ak ste žiadosť o priateľstvo omylom označili ako spam, nebudete ju môcť vrátiť späť.

Ak sa tak stane, najlepšie urobíte, ak požiadate o pomoc podporu Facebooku.

Stručne povedané, ak sa tlačidlo žiadosti o priateľstvo v profile niekoho dlho nezobrazuje, možno označil vašu žiadosť o priateľstvo ako spam.

Ako opraviť tlačidlo Pridať priateľa na Facebooku

Ak chcete opraviť tlačidlo Pridať priateľa na Facebooku, môžete buď skúsiť pridať jedného z priateľov svojho priateľa na Facebook, alebo počkať.

Keď sa tlačidlo Pridať priateľa nezobrazuje v profile niekoho, nie je to chyba na Facebooku.

Skryté alebo zašednuté Pridať priateľa je jednou z funkcií Facebooku, ktorá zabraňuje spamerom v zneužívaní tlačidla.

Na zobrazenie tlačidla môžete vykonať iba jednu ručnú akciu.

V opačnom prípade musíte počkaj to.

Tu je niekoľko osvedčených spôsobov (podrobne vysvetlených), ako sa môžete pokúsiť opraviť tlačidlo.